VACI trao chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI

VACI trao chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) tổ chức đánh giá phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và đã đáp ứng các yêu cầu về năng lực của tiêu chuẩn này.


VINASTAQ và PETROLIMEX hợp tác trong nhiều lĩnh vực

VINASTAQ và PETROLIMEX hợp tác trong nhiều lĩnh vực

VINASTAQ và PETROLIMEX tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực về xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn ...

Sửa đổi Luật TC&QCKT nhằm giảm thiểu các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận lợi hóa thương mại

Sửa đổi Luật TC&QCKT nhằm giảm thiểu các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận lợi hóa thương mại

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên ...phóng sự | tin tức | Sự kiện | Đọc báo