Trung ương Hội

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

5 năm trước

 Ngày 22/3/2015, Ban Chỉ đạo liên ngànhTrung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-BCĐTƯVSATTP về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016
Mục tiêu nhằm giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản; đồng thời, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 cần tập trung giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm một cách căn cơ, từ gốc: bắt đầu từ khâu thúc đẩy, mở rộng sản xuất nông sản an toàn, đồng thời tạo dựng thị trường cho việc tiêu thụ sản phẩm an toàn, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung tạo đột phá, chuyển biến ở 4 lĩnh vực chính: chất cấm trong chăn nuôi; hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản; thuốc BVTV và phân bón hữu cơ, phân bón khác.

Theo đó, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2016 đến 15/5/2016 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề chính “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có công gửi các Hội thành viên các tổ chức trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để triển khai tháng hành động.

Toàn bộ kế hoạch của tháng hành động các đơn vị có thể down
tại đây

Các bài viết khác