Quy chuẩn

FrieslandCampina Việt Nam đạt chứng nhận “Doanh nghiệp Tin cậy vì Người tiêu dùng”

8 năm trước

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam vừa vinh dự đón nhận chứng nhận “Doanh nghiệp Tin cậy vì Người tiêu dùng”. 

FrieslandCampina Việt Nam đạt chứng nhận “Doanh nghiệp Tin cậy vì Người tiêu dùng”

Đây là chứng nhận có uy tín do Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) trao tặng có hiệu lực trong 3 năm. Để đạt được điều này, FrieslandCampina đã trải qua quy trình đánh giá kéo dài của Hội đồng thẩm định ở cả hai nhà máy Bình Dương và Hà Nam.

Bà Lê Thị Cẩm Nhung, Phó chủ tịch VINASTAS, cho biết: “FrieslandCampina đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá, kiểm soát của chuẩn mực doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng. FrieslandCampina là công ty thứ 3 được xét trao chứng nhận này trong số rất nhiều những doanh nghiệp nộp hồ sơ để yêu cầu chúng tôi thẩm định, đánh giá”.

 

Các bài viết khác