Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 28 tháng12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang
 

Chủ tịch: Ông Thân Nhân Tôn

Di động: 0913.276.551

Địa chỉ Hội: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại của Hội: 0240 3828.556 , Fax : 84 240 3829 290

E.mail: hoibvntdbacgiang@gmail.com

Hội là tổ chức xã hội tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực BVQLNTD tỉnh Bắc Giang với nhiệm vụ: Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng; Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên và người tiêu dùng; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về BVQLNTD; tham gia kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm hàng hoá nhằm phát triển công tác BVQLNTD; vận động người tiêu dùng tham gia cùng các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc chống hàng giả, gian lận thương mại, cân đong không đảm bảo, quảng cáo thiếu trung thực, thông tin về hàng hoá không rõ ràng,....
 

Các bài viết khác