Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

8 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 29/1/1999 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

Chủ tịch Hội: Ông Bùi Trọng Thuân 

Thường trực Hội: Ông Lê Văn Đạo

Di động: 0944 557 036

Địa chỉ: 52 Tôn Đức Thắng - TP Hải Dương

Điện thoại: 0320 3830 322; Fax: 0320 3840 485


 

Các bài viết khác