Tổ chức thành viên

Công tác tác vấn, giải quyết khiếu nại của NTD tại Văn phòng phía Nam

9 năm trước

Trong năm 2013, công tác tư vấn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của Văn phòng tư vấn, khiếu nại của người tiêu dùng tại Phía Nam đã đặt được một số kết quả như sau: 

Công tác tác vấn, giải quyết khiếu nại của NTD tại Văn phòng phía Nam
Ảnh internet
Kết quả giải quyết khiếu nại

Số TT
Nội Dung
Kết quả
Tổng số khiếu nại
Số khiếu nại hòa giải thành
Tỷ lệ (%)
I
Khiếu nại của người tiêu dùng tại Văn phòng
1
Khiếu nại về chất lượng hàng hóa
30
25
83,33
2
Khiếu nại về bảo hành và chất lượng dịch vụ
34
27
79,41
3
Khiếu nại về an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, môi trường
23
20
86,95
4
Khiếu nại về hàng điện, điện tử, điện lạnh
29
25
86,21
5
Khiếu nại thông tin quảng cáo sai, lừa đảo
12
06
50,00
6
Khiếu nại về thuốc chữa bệnh, dịch vụ y tế, trang thiết bị y tế, bệnh viện
02
02
100,00
7
Khiếu nại liên quan đến quản lý Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước
02
       01
        50,00
8
Khiếu nại quá mức của người tiêu dùng
05
03
60,00
 
Tổng số vụ khiếu nại trên tổng số vụ  hòa giải thành
137
109
79,56
II
Các ý kiến phản ánh của người tiêu dùng đến Văn phòng qua điện thoại, qua Email
 
Tổng số ý kiến phản ánh
721
 

Một vài nhận xét về tình hình khiếu nại của người tiêu dùng

Kết quả hòa giải thành 109 trên tổng số 137 khiếu nại, tỷ lệ 79,56 %, 28 khiếu nại không giải quyết được. Năm 2013 khiếu nại mua hàng qua mạng nhưng không có địa chỉ trên mặt đất như đã quảng cáo vì vậy người tiêu dùng bị lừa đảo nhiều ngay cả cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng không thể can thiệp giải quyết được đây là hành vi lừa đảo rất tinh vi. Các trường hợp này, Văn phòng chỉ có thể khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng cần xem xét kỹ trang Web của tổ chức cá nhân kinh doanh có hợp pháp không theo đúng quy định của Luật thương mại điện tử và Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2006 về thương mại điện tử, Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Nay là Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 Nghị định về Thương mại điện tử và Thông tư Số: 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 06 năm 2013 Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

Nhìn chung khiếu nại của người tiêu chủ yếu liên quan đến chất lượng hàng hóa; bảo hành và chất lượng dịch vụ; hàng điện, điện tử, điện lạnh; vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 116/137 tổng số khiếu nại của người tiêu dùng, tỷ lệ 84,67%, các lĩnh vực khác như quảng cáo sai, lừa đảo, dịch vụ y tế, trang thiết bị y tế, khiếu nại quá mức của người tiêu dùng 29/137 tỷ lệ 13,87%. Khiếu nại liên quan đến quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập chung vào lĩnh vưc cấp nước có 02 trường hợp nhưng chỉ có 01 trường hợp được giải quyết

Phản ánh qua điện thoại

Trong năm 2013 có 721 trường hợp người tiêu dùng phản ánh qua điện thoại nhờ văn phòng tư vấn, hướng dẫn giải quyết khiếu nại khi mua phải hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng, hoặc nhờ được tư vấn hướng dẫn về luật pháp.

Các bài viết khác