Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn hóa đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

2 năm trước

Nhân Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm nay với chủ đề “Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững -Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn”, bài viết này giới thiệu vai trò và sự đóng góp của tiêu chuẩn hóa vào việc thực hiện các mục tiêu đó.

Tiêu chuẩn hóa đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG-Sustainable Development Goal) đã được 193 quốc gia thành viên của Hội đồng Liên hợp quốc thống nhất tại Hội nghị phát triển bền vững tổ chức năm 2015 nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Với mục tiêu tạo dựng được xã hội phát triển bền vững đến năm 2030, các quốc gia trên toàn thế giới phải cùng nhau nỗ lực giải quyết các vấn đề của Trái Đất, đặc biệt là hướng tới các hành động bảo vệ Trái Đất. Có tổng cộng 17 mục tiêu được đưa ra nhằm chấm dứt đói nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc y tế, bảo vệ hành tinh, tăng cường hòa bình và thịnh vượng.

Ở Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững để thúc đẩy việc thực hiện các SDG trong các ngành, các cấp và các địa phương cho giai đoạn đến năm 2030, trong đó cũng đề ra 17 SDG của Việt Nam (tương ứng với 17 SDG của Liên hiệp quốc).

Chúng ta đều biết, tiêu chuẩn hóa là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích to lớn.  Do đối tượng bao trùm hầu như tất cả mọi lĩnh vực, liên quan đến mọi quốc gia, cấp ngành, tổ chức, cá nhân, … Tiêu chuẩn hóa thực sự giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế-xã hội, thúc đẩy chuyển giao và đổi mới công nghệ, thuận lợi hóa thương mại. Tiêu chuẩn hóa giúp đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh quốc gia, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, công bằng xã hội,… Những mục đích của tiêu chuẩn hóa thực sự cũng nhằm vào việc thực hiện các SDG. Và thực sự các khía cạnh về kinh tế, môi trường và xã hội đều được giải quyết thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn. 

Trên thế giới hiện nay có nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa, tổ chức hoạt động tiêu chuẩn hóa cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và hàng chục tổ chức tư nhân có xây dựng và công bố các tiêu chuẩn, chưa kể các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong nội bộ tổ chức của mình. Các tiêu chuẩn này đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện các SDG.

Đến nay ba tổ chức hàng đầu về tiêu chuẩn hóa ở cấp quốc tế đã xuất bản hàng vạn tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã xuất bản hơn 24000 tiêu chuẩn, Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) trên 10000 tiêu chuẩn, Liên minh Viễn thông quốc tế ITU hơn 4000 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn đó đóng vai trò hướng dẫn và đưa ra các quy định khuôn mẫu được chấp nhận áp dụng trên toàn cầu trên cơ sở hợp tác quốc tế sâu rộng. Do được xây dựng trên cơ sở đồng thuận, các tiêu chuẩn quốc tế đó đã cung cấp cơ sở vững chắc cho chuyển giao, đổi mới mạnh mẽ công nghệ, kỹ năng làm việc…và là công cụ hiệu quả để giúp các chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng đóng góp vào việc việc thực hiện thành công mọi SDG. Cả ISO, IEC, ITU và hầu hết các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa khác đã có những hành động thiết thực để thực hiện 17 SDG của Liên hiệp quốc. Sau đây xin minh chứng điều đó thông qua một số kết quả hoạt động đóng góp cụ thể của ISO vào việc thực hiện cụ thể từng mục tiêu. Các tổ chức khác, cả ở cấp quốc tế, khu vực hay quốc gia, công hay tư đều có những đóng góp tương tự, và hoạt động tiêu chuẩn hóa ở Việt Nam cũng vây.

Mục tiêu 1: Xóa nghèo

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

ISO cung cấp nền tảng thực hành tốt nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế. Tiêu chuẩn ISO đã góp phần vào việc sản xuất thực phẩm và sản phẩm bền vững, đồng thời cũng tạo ra các việc làm bền vững. Các tiêu chuẩn mang lại sự hài hòa, tăng cường sức mạnh cho các quốc gia trong mọi lĩnh vực phát triển, cho phép gắn kết các hoạt động, có được chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường toàn cầu và mở ra những cơ hội mới, giúp giảm bớt nghèo đói ở nhiều quốc gia trên thế giới. ISO có hàng trăm tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 1. 

Mục tiêu 2: Xóa đói

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

ISO có hơn 1600 tiêu chuẩn trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm giúp tạo ra các sản phẩm thực phẩm tin cậy, cải thiện các phương pháp canh tác nông nghiệp và thúc đẩy mua hàng bền vững và có đạo đức. ISO có các tiêu chuẩn về kiểm tra dinh dưỡng và an toàn, chất lượng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Bộ tiêu chuẩn ISO 22000  về quản lý an toàn thực phẩm giúp các tổ chức xác định và kiểm soát rủi ro an toàn thực phẩm…. Các tiêu chuẩn đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn cầu, góp phần xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng cho người dân.

Mục tiêu 3: Cuộc sống khỏe mạnh

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Tiêu chuẩn hóa giúp đáp ứng yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người. ISO có nhiều tiêu chuẩn hỗ trợ các thực hành và thiết bị y tế chất lượng, an toàn. Đó là các tiêu chuẩn về phương pháp khử trùng, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và các sản phẩm liên quan khác, như  bộ tiêu chuẩn ISO 11137  cho việc khử trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng bức xạ; ISO 7153 về các vật liệu cho các dụng cụ phẫu thuật. ISO 45001 về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp giúp phòng ngừa tai nạn và giữ cho người lao động được an toàn và khỏe mạnh trong công việc. ISO có gần 3 nghìn tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 3.

Mục tiêu 4: Chất lượng giáo dục

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đối với tất cả mọi người, ISO 21001 về hệ thống quản lý giáo dục được xây dựng nhằm cải thiện quy trình và chất lượng các cơ sở giáo dục để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của những người sử dụng dịch vụ. Ban kỹ thuật ISO/TC 232 xây dựng các tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với dịch vụ đào tạo không chính quy, như ISO 29993, bao trùm tất cả các loại hình học tập suốt đời kể cả giáo dục nghề nghiệp và đào tạo tại công ty. ISO có hàng trăm tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 4.

Mục tiêu 5: Bình đẳng giới

Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Bình đẳng giới là một nội dung chính của trách nhiệm xã hội, và việc trao quyền cho phụ nữ và quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã hội được nhấn mạnh trong ISO 26000 Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này nhằm loại bỏ sự thiên vị và thúc đẩy bình đẳng thông qua khuyến khích các tổ chức có sự kết hợp cân bằng giữa nam và nữ trong bộ máy điều hành và quản lý, đảm bảo cả hai giới được đối xử bình đẳng khi tuyển dụng, cơ hội nghề nghiệp và hưởng lương, đồng thời đảm bảo nhu cầu của nam giới và phụ nữ được xem xét bình đẳng trong các quyết định và hoạt động của công ty. Ngoài ra, ISO khuyến khích việc đại diện bình đẳng trong hoạt động tiêu chuẩn hóa, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc xây dựng các tiêu chuẩn ISO và làm cho chúng phù hợp hơn với phụ nữ trên toàn thế giới. ISO có hàng trăm tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 5.

Mục tiêu 6: Nước sạch và vệ sinh

Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

ISO có nhiều tiêu chuẩn về quản lý nước, bao trùm nhiều lĩnh vực từ nước thải và mạng lưới thoát nước, đến tái sử dụng nước, tưới tiêu hiệu quả, giám sát dấu vết của nước và các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cấp nước uống.  ISO 24518 giúp cộng đồng quản lý các dịch vụ nước uống và nước thải.  ISO 24521 hướng dẫn thực hành về quản lý và duy trì các dịch vụ nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ,... ISO cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực mới, như công nghệ cho các nhà vệ sinh thế hệ tiếp theo có thể hoạt động tách biệt, bên ngoài mạng lưới thoát nước, ở những vùng không có khả năng tiếp cận với hệ thống nước và nước thải đáng tin cậy, như  ISO 30500 đưa ra các yêu cầu chung về an toàn và công năng cho thiết kế và thử nghiệm Hệ thống vệ sinh không thoát nước. ISO có hàng trăm tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 6.

Mục tiêu 7: Năng lượng sạch và có khả năng chi trả

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

Các tiêu chuẩn ISO đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu về các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và các nguồn tái tạo, cung cấp một cơ sở kỹ thuật vững chắc mà các chính phủ có thể sử dụng để đạt được các mục tiêu năng lượng quốc gia và quốc tế. ISO có hơn 200 tiêu chuẩn liên quan đến hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, và nhiều tiêu chuẩn khác đang được xây dựng.  ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng - Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp các tổ chức thuộc mọi loại hình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Bộ tiêu chuẩn ISO 52000 về hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà giúp ngành xây dựng đạt được những cải thiện về hiệu quả năng lượng.  ISO còn có một số tiêu chuẩn hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời, như ISO 9806, quy định các phương pháp thử nghiệm để đánh giá độ bền, độ tin cậy, độ an toàn và hiệu suất nhiệt của các bộ thu năng lượng mặt trời làm nóng chất lỏng và bộ ISO 17225 quy định các thông số kỹ thuật và cấp chất lượng nhiên liệu sinh học rắn. ISO có gần 1 nghìn tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 7.

Mục tiêu 8: Việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo công việc đầy đủ, năng suất và việc làm đàng hoàng cho tất cả mọi người

Các tiêu chuẩn ISO, về bản chất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách thiết lập một ngôn ngữ chung và các quy định kỹ thuật được thống nhất quốc tế có thể được áp dụng trong việc xây dựng các quy định quốc gia và quốc tế. Là sản phẩm của thực hành tốt nhất và của sự đồng thuận, các tiêu chuẩn ISO là công cụ hạn chế các rào cản đối với thương mại quốc tế, một đóng góp đã được ghi nhận trong Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới. ISO cũng có nhiều tiêu chuẩn cụ thể thúc đẩy các việc làm tốt, như ISO 45001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng được thiết kế để giúp các công ty và tổ chức trên toàn thế giới bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của những người lao động.  ISO có  hơn 2 nghìn  tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 8.

Mục tiêu 9: Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

Tiêu chuẩn ISO đưa ra các quy định kỹ thuật đã được thống nhất quốc tế đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và bền vững cho hầu hết các ngành công nghiệp, tạo ra một môi trường phát triển các sản phẩm và dịch vụ. Như trên đã nêu, các tiêu chuẩn ISO đưa ra một ngôn ngữ chung, do đó giúp xóa bỏ các rào cản kỹ thuật, thúc đẩy thương mại quốc tế. ISO cũng có các tiêu chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ. Đó là ISO 44001 Hệ thống quản lý mối quan hệ kinh doanh hợp tác - Các yêu cầu và khuôn khổ cung cấp một nền tảng chung để tối đa hóa lợi ích của việc hợp tác. ISO có hơn một nghìn tiêu chuẩn cho ngành xây dựng cung cấp các hướng dẫn và quy định kỹ thuật cho mọi vấn đề, giúp phát triển cơ sở hạ tầng an toàn và có khả năng chống chịu. ISO 56002 về hệ thống quản lý đổi mới và ISO 56003 về các công cụ và phương pháp để hợp tác đổi mới, nhằm khuyến khích đổi mới. ISO có hơn 12  nghìn tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 9.

Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các nước

ISO quan tâm đến việc nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển trong việc củng cố Hạ tầng chất lượng và hỗ trợ tham gia vào quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế, nhằm giảm bớt bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia. Các tiêu chuẩn ISO còn góp phần giảm thiểu bất bình đẳng, vì tiêu chuẩn đóng vai trò là ngôn ngữ chung giúp xóa bỏ các rào cản đối với thương mại, thúc đẩy đổi mới và tạo sân chơi cho các tổ chức thuộc mọi loại hình muốn cạnh tranh trên thị trường quốc gia và quốc tế. ISO 26000 Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội cung cấp các hướng dẫn về cách các doanh nghiệp và tổ chức có thể hoạt động theo cách có trách nhiệm với xã hội, trong đó có các nguyên tắc không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng. ISO có  hàng trăm  tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 10.

Mục tiêu 11: Đô thị và cộng đồng bền vững

Phát triển đô thị, nơi định cư toàn diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững

Ban kỹ thuật ISO/TC268 Đô thị và cộng đồng bền vững xây dựng các tiêu chuẩn nhằm giúp sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, giữ gìn môi trường và cải thiện cuộc sống của người dân. ISO 37101 giúp cộng đồng xác định và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. ISO 37120 về chỉ số dịch vụ và chất lượng cuộc sống thành phố, ISO 37122 về chỉ số thành phố thông minh và ISO 37123 về chỉ số thành phố có khả năng chống chịu giúp phát triển đô thị bền vững. ISO cũng có hàng trăm tiêu chuẩn về hệ thống giao thông thông minh, quản lý nước, tính liên tục trong kinh doanh và khả năng phục hồi của cộng đồng, được thiết kế để cộng đồng an toàn, bền vững và thích ứng với những thách thức, như ISO 22313  về hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh, ISO 22326 về quản lý khẩn cấp, ISO 22395 về hướng dẫn hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các tình huống khẩn cấp và ISO 24526 về hệ thống quản lý hiệu quả sử dụng nước.  ISO có hơn 2 nghìn  tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 11.

Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm

Đảm bảo các cách thức tiêu dùng và sản xuất bền vững

ISO 20400 Mua sắm bền vững - Hướng dẫn giúp các tổ chức kết hợp tính bền vững vào chức năng mua sắm của tổ chức. Bộ tiêu chuẩn ISO 14020 về ghi nhãn môi trường cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho việc phát triển và sử dụng nhãn môi trường. ISO quan tâm xây dựng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực nông sản thực phẩm. ISO 15392 Tính bền vững trong xây dựng tòa nhà - Các nguyên tắc chung xác định và thiết lập các nguyên tắc chung về tính bền vững trong các tòa nhà và các công trình xây dựng khác trong toàn bộ vòng đời. ISO cũng quan tâm giúp lựa chọn lối sống bền vững, như ISO 20245 Buôn bán hàng hóa đã qua sử dụng xuyên biên giới thiết lập các tiêu chí sàng lọc tối thiểu đối với hàng hóa đã qua sử dụng giao dịch giữa các quốc gia, giúp thúc đẩy mô hình tiêu dùng thay thế này bằng cách giảm chất thải và tác động đến môi trường. ISO có hơn 2 nghìn tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 12.

Mục tiêu 13: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu và tác động của  biến đổi khí hậu

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường đưa ra chi tiết các công cụ thiết thực cho các tổ chức để quản lý tác động của các hoạt động đối với môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14064 đưa ra các quy định kỹ thuật để định lượng, giám sát và xác nhận khí phát thải nhà kính. ISO 14067 quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng và báo cáo lượng khí thải carbon của sản phẩm. ISO 14080 cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để phát triển các phương pháp luận nhất quán, có thể so sánh và cải tiến trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu và ISO Guide 84 Hướng dẫn đề cập biến đổi khí hậu trong các tiêu chuẩn hướng dẫn cho những người tham gia vào công tác xây dựng tiêu chuẩn đề cập đến nội dung biến đổi khí hậu trong các tiêu chuẩn. ISO có hơn 1 nghìn tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 13.

Mục tiêu 14: Tài nguyên nước/ Cuộc sống dưới nước

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Truy xuất nguồn gốc thủy sản và quản lý môi trường đối với các nguồn tài nguyên biển là trọng tâm của Ban kỹ thuật ISO/TC234 về nghề cá và nuôi trồng thủy sản, mang lại cơ hội phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản theo cách phát triển bền vững. Ban kỹ thuật ISO/TC 8 Tàu và công nghệ hàng hải đã xây dựng hơn 250 tiêu chuẩn liên quan đến tính bền vững cho thiết kế, đóng tàu, thiết bị, công nghệ và các vấn đề môi trường biển liên quan đến đóng tàu. Đặc biệt, Tiểu Ban kỹ thuật ISO/TC8/SC 2 Bảo vệ môi trường biển đã xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến tác động môi trường của tàu và công nghệ hàng hải, như ứng phó với sự cố tràn dầu và quản lý các cơ sở tiếp nhận chất thải tại cảng.  ISO có hàng trăm tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 14.

Mục tiêu 15: Tài nguyên đất/ Cuộc sống trên cạn

Bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy việc sử dụng bền vững hệ sinh thái trên cạn, quản lý bền vững rừng, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái đất và mất đa dạng sinh học

Bảo vệ và thúc đẩy sự sống trên cạn thông qua việc sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên là mục tiêu của hàng trăm tiêu chuẩn ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 14055  Quản lý môi trường - Hướng dẫn thiết lập các thực hành tốt để chống suy thoái đất và sa mạc hóa mới được xây dựng để sử dụng cùng với bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường.  ISO còn quan tâm thúc đẩy lâm nghiệp bền vững, như ISO 38200 thúc đẩy khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng gỗ bằng cách khuyến khích sử dụng nhiều hơn gỗ từ các nguồn bền vững và là một công cụ thiết yếu giúp chống phá rừng bất hợp pháp.  ISO có hơn 1 nghìn tiêu chuẩn  đang giúp đáp ứng SDG 15.

Mục tiêu 16: Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh

Thúc đẩy xã hội hòa bình, bao trùm vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp

 

Nhận thấy, các xã hội và thể chế hiệu quả, có trách nhiệm đều cần dựa vào việc quản trị tốt ở tất cả các cấp, từ các công ty nhỏ đến các công ty đa quốc gia và chính phủ, ISO thành lập Ban kỹ thuật  ISO/TC 309 Quản trị tổ chức để đưa ra các thực hành tốt nhằm quản trị hiệu quả và bao trùm nhiều khía cạnh, từ chỉ đạo, kiểm soát và trách nhiệm giải trình, đến tuân thủ, tham nhũng và tố giác. ISO 37001 về hệ thống quản lý chống hối lộ giúp thúc đẩy hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh bằng cách tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. ISO 19600 Hệ thống quản lý tuân thủ - Hướng dẫn , và ISO 37000  Quản trị các tổ chức khuyến khích sự chỉ đạo và kiểm soát tốt cho các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô. ISO có hơn 1 trăm tiêu chuẩn đang giúp đáp ứng SDG 16.

Mục tiêu 17: Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

ISO xác nhận tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO được xây dựng với sự cộng tác và đồng thuận của nhiều bên liên quan từ khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm đại diện từ chính phủ, ngành công nghiệp và các cơ quan tiêu chuẩn hóa…ISO hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để đảm bảo sự tham gia của nhiều bên liên quan và mang lại lợi ích của các tiêu chuẩn cho tất cả các quốc gia, bất kể quy mô hay tình trạng kinh tế. ISO cũng làm những việc để củng cố năng lực của các nước đang phát triển trong hoạt động tiêu chuẩn hóa để đảm bảo các tiêu chuẩn ISO phù hợp trên toàn cầu.

Hoạt động tiêu chuẩn hóa ở Việt Nam thời gian qua thực sự cũng đã có những đóng góp cho việc thực hiện các SDG. Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay chúng ta có hơn 13000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bao  trùm hầu hết mọi lĩnh vực trong hoạt động kinh tế -xã hội; 60% TCVN hoàn toàn tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế. Để góp phần thực hiện tốt hơn các SDG, thời gian tới  chúng ta cần tiếp tục tham gia tích cực vào việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế; bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tăng cường tỷ lệ hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó cần ưu tiên cho các đối tượng liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

 

TS Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch VINASTAQ

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác