Hội địa phương

Hội Bảo vệ QLNTD Bình Phước thay đổi nhân sự

9 năm trước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc thay đổi nhân sự Hội Bảo vệ QLNTD.

Hội Bảo vệ QLNTD Bình Phước thay đổi nhân sự
Sáng ngày 26/4/2012, tại phòng họp Sở Công Thương, Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã họp phiên toàn thể để nghe ông Lê Văn Uy giám đốc giám đốc Sở Công Thương công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi nhân sự Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Quyết định trên thì ông Nguyễn Văn Hiếu phó giám đốc Sở Công Thương làm Chủ tịch Hội thay ông Nguyễn Văn Kiệm; ông Cao Văn The phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường làm phó chủ tịch Hội; ông Nguyễn Ngọc Thức phó trưởng phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương làm thư ký Hội.

Như vậy số lượng nhân sự Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đến nay có tất cả 16 vị.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết theo chương trình làm việc của Hội thì tháng 5/2012 Ban chấp hành Hội sẽ xem xét thông qua nội dung chương trình hoạt động năm 2012 và Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước.
 
 
Sở công thương Bình Phước


Các bài viết khác