Liên hệ

HỘI KHKT VỀ TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 214/22 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3852 0981
Website: vinastas.org
Email: vinastaq@gmail.com