Hội địa phương

Phổ biến Luật BVQLNTD và ATTP tại Quảng Ninh

9 năm trước

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh...

Phổ biến Luật BVQLNTD và ATTP tại Quảng Ninh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. Sau hai tháng hoạt động, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã có hơn 500 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gia nhập. Nhằm triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa phương, với phương châm những cán bộ lòng cốt phải hiểu rõ hơn ai hết nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 25 tháng 9 năm 2012, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật an toàn thực phẩm tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ông Phạm Đình Thưởng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cùng toàn thể ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Nam khẳng định sự cần thiết và vai trò quan trọng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của tỉnh. Mặc dù được thành lập muộn so với nhiều hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cả nước nhưng Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ thành phần ban chấp hành hội đến các kế hoạch triển khai hoạt động của Hội. Ông Nam nhấn mạnh Quảng Ninh là một tỉnh biên giới do vậy hoạt động kiểm soát chất lượng hàng hóa rất quan trọng, Ban chấp hành Hội cần bám sát với nhiệm vụ chung của tỉnh, các sở ban ngành. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn về ý thức tuân thủ pháp luật, văn minh đô thị, văn minh du lịch, tham gia, giám sát cùng với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hoạt động sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tại Hội nghị, ông Đoàn Quang Đông – Chuyên viên Ban bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã giới thiệu khái quát về sự cần thiết ban hành luật; Quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Những nội dung cơ bản của luật, đặc biệt những điểm mới của luật so với pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những việc mà Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phép thực hiện như quyền khởi kiện những vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện những nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước giao, được phép thành lập giải thể các tổ chức hòa giải…

Tham dự Hội nghị, ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương đã giới thiệu những kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại một số nước trên thế giới như: Malaysia, Đài Loan, Canada, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc nâng cao ý thức cho người dân về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm người tiêu dùng; tăng cường hiệu quả hoạt động giải quyết các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong các trường hợp xảy ra khiếu kiện.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tập trung vận động thành lập chi hội tại các huyện, thị xã thành phố nhằm triển khai Nghị quyết của Hội tới từng người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, các báo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù được thành lập muộn, nhưng với quyết tâm của toàn thể lãnh đạo Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh, hi vọng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quảng Ninh sẽ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Quang Tuấn


Các bài viết khác