Tổ chức trực thuộc, thành viên

Tạp chí Người tiêu dùng

8 năm trước

Là cơ quan ngôn luận của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Tạp chí Người tiêu dùng
Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng biên tập: Đặng Thị Kim Hiên

Điện thoại: 043.5747649-50-51

Email:

Website: www.nguoitieudung.com.vn


Các bài viết khác