Tổ chức trực thuộc, thành viên

Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

8 năm trước

Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe là đơn vị thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam từ đầu năm 2012

Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe
TẠP CHÍ THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE

Người đứng đầu: Nhà báo Lê Văn Thịnh

Chức vụ: Tổng Biên tập

Địa chỉ: Số 04 – Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04. 22201088

Fax: 04. 22201089

Email: tc.thucphamsuckhoe@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

- Phổ biến những kiến thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thực cho hội viên và cộng đồng.

- Thông tin và tuyên truyền những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lương thực, thực phẩm trong nước và thế giới.

Lĩnh vực hoạt động: Báo chí truyền thông

Sở trường và thế mạnh:

- Tổ chức sự kiện, thông tin tuyên truyền ở các lĩnh vực khác nhau

Các bài viết khác