Hội địa phương

UBND tỉnh Hà Giang ra quyết định thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

5 năm trước

 Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh Hà Giang ra quyết định thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh
Hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Giang đang được tiến hành.

Như vạy sau khi tỉnh Hà Giang thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì hiện nay cả nước đã có 51 tỉnh thành lập Hội Tiêu chuẩn v
à Bảo vệ người tiêu dùng hoặc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết khác