Album hình ảnh

VINASTAS tiếp đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

4 năm trước

Tham dự cuộc họp có Ông Gerald G.Moy đại diện cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đại diện Phòng pháp chế - Hội nhập Cục An toàn thực phẩm. Về phía VINASTAS có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Ông Trần Văn Học, Trưởng Ban Tiêu chuẩn – Chất lượng và Văn phòng Hội.

Mục tiêu của buổi làm việc là WHO muốn tìm hiểu về các hoạt động nói chung của VINASTAS dôngd thời WHO cũng mong muốn tìm hiểu thêm những tồn tại, khó khăn trong việc thực thi Luật An toàn thực phẩm và đề xuất các giải pháp.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu các hoạt động chính của VINASTAS, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn và những bất cập hiện nay của Luật An toàn thực phẩm. Đặc biệt là các quy định của pháp luật để đi vào thực tế cuộc sống còn khoảng cách khá xa.

Sau buổi làm việc đại diện của WHO đánh giá cao các hoạt động của VINASTAS, đồng thời thông qua VINASTAS, WHO cũng có thêm thông tin để hỗ trợ rà soát, đánh giá Luật an toàn thực phẩm và đánh giá mở rộng phạm vi của Luật trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy thương mại  theo tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị thế giới.