Trung ương Hội

Kết quả hoạt động trong năm 2020 của Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam

3 năm trước

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành của Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (Hội) lần 2, Hội đã thực hiện nhiều hoạt động trong năm.

 

Kết quả hoạt động trong năm 2020  của Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam

Trong công tác tổ chức

-    Ban hành Quy chế hoạt động của Hội;

-    Phát triển thành viên: Kết nạp 30 hội viên tập thể là các doanh nghiệp;

-    Rà soát, kiện toàn, thành lập các tổ chức trực thuộc Hội:  Thành lập Tạp chí Chất lượng và cuộc sống (bản in và điện tử) trên cơ sở chuyển đổi từ Báo Người tiêu dùng (bản in và điện tử) theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

-  Giới thiệu nhân sự chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký) Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (LHH) khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2015 theo yêu cầu của LHH;

- Chủ tịch Hội là Ủy viên Hội đồng TW LHH nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của LHH.

 

Trong công tác thông tin, đào tạo và phổ biến kiến thức

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp  luật Nhà nước và kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các hội viên, tổ chức, cá nhân trên Báo Người tiêu dùng và từ ngày 01 tháng 4 đến nay là Tạp chí (in và điện tử) “Chất lương và cuộc sống”;

 - Cử đại diện lãnh đạo Hội, hội viên tham gia là báo cáo viên và tham dự nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo, phổ biến về khoa học kỹ thuật, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, và bảo vệ người tiêu dùng như: Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên môi trường số; Chuyên đề phòng chống biến đổi khí hậu ở nước ta; Hội nghị triển khai nghị định số 93/2019/NĐ-CP về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động Hội; Diễn đàn phát triển thị trường Việt Nam; Ngày tiêu chuẩn thế giới; Diễn đàn phòng chống hàng giả, hàng nhái; Hội nghị phổ biến QCVN về Mũ bảo hiểm; Hội nghị phổ biến TCVN về Trách nhiệm xã hội; Hội nghị tập huấn về Giải thưởng chất lượng quốc gia;  Hội thảo Không khí với sức khỏe cộng đồng; Đánh giá kết quả 5 năm triển khai diễn đàn tri thức; Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020;…

 Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

- Cử lãnh đạo, hội viên của Hội tham gia thành viên một số Hội đồng như: Hội đồng quốc gia giải thưởng chất lượng Việt Nam; Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm (Codex Việt Nam) Ban liên ngành TBT; Ban soạn thảo QCVN về cửa cuốn; Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/CASCO về Đánh giá sự phù hợp; Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 về Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng; Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/COPOLCO về Vấn đề chung về người tiêu dùng (Trưởng ban); Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC126/SC 3 về Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới; thành viên xây dựng TCVN về Ống, phụ tùng, van bằng chất dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng… Cử các chuyên gia của Hội tham gia các Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và nhiều hoạt động khác.

- Góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020- 2030 và các văn bản liên quan.

- Tham dự hội thảo góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Tham gia xây dựng, góp ý khoảng 70 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong nhiều lĩnh vực, cụ thể: 07 dự thảo TCVN về thiết bị bảo vệ trong võ thuật, 07 dự thảo TCVN về thảm thể thao, 06 dự thảo TCVN về Thiết bị leo núi, 05 dự thảo TCVN trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, 04 dự thảo TCVN về thiết bị bể bơi, 03 dự thảo TCVN về thiết bị thể dục dụng cụ, dự thảo TCVN về thiết bị đồ chơi trẻ em, thiết bị ống và đường ống, thảm trải sàn, dự thảo TCVN về đường và sản phẩm đường, dự thảo TCVN về bánh nướng, bánh dẻo, về dầu mỡ động thực vật, chè và các sản phẩm chè, cà phê và các sản phẩm về cà phê, thủy sản và các sản phẩm về thủy sản, dự thảo TCVN về thuốc lá, dự thảo TCVN về nguyên tắc chung về VSATTP, dự thảo TCVN về tinh dầu, ca cao và sản phẩm ca cao, dự thảo TCVN về khí nhà kính, quản lý và các hoạt động liên quan đến khí nhà kính, dự thảo TCVN về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, dự thảo TCVN về Giầy dép, sản phẩm da, dự thảo TCVN về đánh giá sự phù hợp, dự thảo TCVN về Thịt mát, dự thảo TCVN về Du lịch MICE, …

- Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL, SPHH, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa; Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch và thuyết minh dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của Bộ VHTTDL; Tham gia góp ý các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN):  Thiết bị đầu cuối thông tin di đông mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến; dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ,...

 Trong công tác hợp tác quốc tế

Tham gia các hoạt động có liên quan với tư cách thành viên của Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế (CI) như:

- Phát động phong trào ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới với chủ đề “Tiêu dùng bền vững” tới các đồng chí  ủy viên Ban chấp hành, các tổ chức trực thuộc và các hội viên.

- Hưởng ứng chương trình “Z Generation’ của CI tổ chức hội thảo và phỏng vấn với nhóm nhỏ các sinh viên một số trường đại học của Hà nội về chủ đề bảo vệ môi trường và tiêu dùng bền vững.

- Đưa một số tin, bài về tiêu dùng bền vững liên quan đến biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất trên trang tin điện tử để phổ biến cho cộng đồng.

- Tham gia một số cuộc khảo sát/điều tra trên mạng của CI về các vấn đề an toàn sản phẩm, các vấn đề của Người tiêu dùng ….

- Tham gia các hội thảo trực tuyến trên internet (Webinar) về các vấn đề chuyên môn liên quan đến an toàn thực phẩm, an toàn sản phẩm, tiêu dùng bền vững, an toàn giao thông đường bộ v.v…do CI và Johns Hopkins International Injury Research Unit and Global Road Safety Partnership tổ chức.

- Tham gia chương trình Consumer International Global Survey do CI tổ chức  để hỗ trợ nghiên cứu phác họa hoạt động tổng thể của CI trong thời gian qua.

- Tham gia serie các hội thảo, sự kiện trực tuyến do CI tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CI, như Hội thảo trực tuyến đặc biệt của các thành viên CI kỹ niệm 60 năm thành lập CI (19/11/2020) và các phát biểu của đại diện các đối tác chủ chốt của CI như Tổng thư ký ISO  đại diện FAO, ITC, WHO, UNTAD nhân ngày này.

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác