Dự án RD7-0289

Hội nghị tham vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm

7 năm trước

Ngày 26/4, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm.

Hội nghị tham vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm
Tham dự hội nghị có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam, đại diện các Trung tâm, các Cục, Vụ và Viện Tiêu chuẩn Việt Nam và lãnh đạo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
 

Tại hội nghị, thay mặt cho Ban quản lý dự án, Ông Trần Văn Học, Chủ nhiệm dự án đã giới thiệu tổng quan của dự án và đồng thời giới thiệu tới hội nghị tổng quan về các phương án sửa đổi bổ sung QCVN2:2008 trong dự thảo đề nghị để các chuyên gia cho ý kiến.
 

Các chuyên gia đã có nhiều đóng góp cho việc sửa đổi bổ sung QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm

Các bài viết khác

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

• Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Giải pháp để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động chứng nhận hợp quy MBH

• Công tác quản lý chất lượng MBH tại Tp Hồ Chí Minh

• Vai trò của công ty cung cấp mô tô, xe máy trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Những vấn đề trao đổi xem xét khi soát xét Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Một số giải pháp thực thi Nghị định 87/2016/NĐ-CP “Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy”

• VINASTAS tham gia vào việc xây dựng và soát xét các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

• Hội nghị tham vấn dự thảo soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về mũ bảo hiểm

• Quy định về điều kiện kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Vài nét về tình hình kinh doanh mũ bảo hiểm