Hội địa phương

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

8 năm trước

 Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang
Chủ tịch Hội: Bùi Văn Hộ

Điện thoại của Chủ tịch: 0903 818 645

Địa chỉ Hội: 320 Ngô quyền, phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại của Hội: 0903 818645

Fax: 077 3924 564

Mail: oanhkg@gmail.com


Hội bảo vệ Người tiêu dùng Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang; Hội đã tiến hành 3 kỳ Đại hội (2000-2005; 2006-2010; 2012-2017).

Hiện tại Hội bảo vệ Người tiêu dùng Kiên Giang đã thành lập tổ chức ra toàn tỉnh: từ thành thị về nông thôn, biên giới, hải đảo:

+ Có 14/15 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Hội bảo vệ Người tiêu dùng (trừ 1 huyện đảo nhỏ).

+ Đã có 62 xã, phường, ngành thành lập Chi hội.

+ Đã có 26 văn phòng tư vấn khiếu nại đặt tại các xã, huyện, tỉnh.

+ Đã có 7 Câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ tỉnh, huyện, xã với 781 hội viên hoạt động có kết quả.

+ Tổng số hội viên của Hội là 4520 hội viên.
 

Các bài viết khác