Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 681/UBTH năm 1992 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội: Lê Đình Nội

Điện thoại chủ tịch: 0913 269 520

Thường trực Hội: Hoàng Văn Tuế

Điện thoại: 0914 370 056

Địa chỉ hiện nay: Số 15 Đường Hạc Thành,P. Ba Đình,TP.Thanh Hóa

Điện thoại của Hội: 037 385 2445; 0914 370 056

Fax: 037 385 3573
 

Các bài viết khác