Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

8 năm trước

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

Tên đầy đủ của Hội: Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

Tên tiếng anh: HANACAS

Tên viết tắt: Tỉnh hội Hà Nam

Chủ tịch Hội: Ông Đinh Văn Dương

Điện thoại của Chủ tịch: 0904.221.633

Địa chỉ Hội: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam (trụ sở Sở Công Thương Hà Nam)

Điện thoại của Hội: 0351 385 3225;

Fax: 0351 385 8550

Email: phongqltmhanam@gmail.com

 
 

Các bài viết khác