Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

8 năm trước

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên được thành theo Quyết định 2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Đức Tiến

Điện thoại của Chủ tịch: 0913 286 048

Địa chỉ Hội: Số 4, Đường cách mạng tháng tám, Phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên

Điện thoại của Hội: 0280 3857 003

Email: qltmtn@gmail.com
 

Các bài viết khác