Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An được thành lập theo quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An
Chủ tịch Hội: Ths. Hoàng Văn Tám

Điện thoại của Chủ tịch: 0912.136.634

Địa chỉ Hội: Số 6 – Tân Phúc – Hưng Phúc – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại Hội: 0383.589.256

Các bài viết khác