Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch: Ông Bùi Gia Tuấn

Di động: 0913277239

Địa chỉ: Số 9A Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành Phố Lạng Sơn

Điện thoai: 025.3877650

Mail: langsonstas@gmail.com

Hội TC&BVQLNTD Lạng Sơn là tổ chức xã hội của người tiêu dùng được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ, nghề nghiệp, và là tổ chức đại diện của người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn, tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; và góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
 

Các bài viết khác