Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-UB ngày 5/5/1997 của UBND tỉnh Yên Bái. 

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái
Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Đình Chiến

Thường trực Hội: Nguyễn Anh Tuấn

Di động: 0912 779 796

Địa chỉ: Số 887 Đường Điện Biên - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 854 916; Fax: 0293 890 914


 

Các bài viết khác