Trung ương Hội

Hướng dẫn về Cung cấp thông tin liên quan đến đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm

5 năm trước

VINASTAS xin ý kiến các tổ chức, cá nhân cho Hướng dẫn về Cung cấp thông tin liên quan đến đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm

Hướng dẫn về Cung cấp thông tin liên quan đến đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) đang ngày càng trở thành một ưu tiên đối với doanh nghiệp và các nhà họach định chính sách. Đó là một nội dung xuyên suốt của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), được nêu trực tiếp trong Mục tiêu số 12; và các sản phẩm có tính bền vững đang là một cơ hội kinh doanh tốt, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của thị trường các sản phẩm có tính bền vững đang bị kiềm hãm bởi các tuyên bố greenwashing và một ma trận thông tin không chính xác, không rõ ràng, không thể so sánh, không được chứng minh, không đáng tin cậy hoặc không liên quan đang bủa vây người tiêu dùng (NTD) khi họ cần đưa ra các lựa chọn đúng đắn mang tính bền vững.

Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đang tổ chức xin ý kiến đóng góp trên toàn cầu về một Hướng dẫn liên quan đến cung cấp thông tin về đặc tính phát triển bền vững của sản phẩm, nhằm giải quyết các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên.

Bản dự thảo bằng tiếng Việt (Down tại đây)

Bản dự thảo bằng tiếng Anh (Down tại đây)

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh/chị và hy vọng nhận được ý kiến đóng góp cho Hướng dẫn trước ngày 30/9 tới.

Đối với các quý vị có ý kiến đóng góp đáng kể bằng văn bản, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được mời và tài trợ chi phí để anh/chị tham gia một Hội thảo Tổng hợp ý kiến 01 ngày, dự kiến do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) và CUTS International đồng tổ chức vào ngày 7/10 tới tại Quy Nhơn.

Các thông tin liên quan đến tham dự Hội thảo và ý kiến đóng góp cho Hướng dẫn xin liên hệ và gửi tới ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký VINASTAS, tel. 0904247279, email: vinastas.vietnam@gmail.com.  

Tags: VINASTAS tổ chức cá nhân phát triển bền vững

Các bài viết khác