Trung ương Hội

Quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

8 năm trước

 Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS), được sự nhất trí của Lãnh đạo Hội.

Quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Văn phòng Tư vấn giải quyết khiếu nại của Người tiêu dùng phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng tổ chức hội thảo “Quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Chươn g trình Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.

Mục tiêu của hội thảo nhằm khẳng đinh cam kết mục tiêu hoạt động là vận động thực thi các quyền của người tiêu dùng đã đươc Luật ghi nhận, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đồng thời biểu thị mối quan hệ của VINASTAS và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ghi nhận các doanh nghiệp co chính sách và hệ thống kinh doanh vì người tiêu dùng.

Hội thảo được tổ chức ngày 27/5/2013 tại Khách sạn Kim Liên.

Các bài viết khác