Trung ương Hội

Vinastas kiến nghị Cục Quản lý giá về giá cả hiện nay

7 năm trước

Vinastas kiến nghị Cục Quản lý giá có các giải pháp, biện pháp mạnh hơn để bảo đảm giá cước vận tải cũng như các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có liên quan. 

Vinastas kiến nghị Cục Quản lý giá về giá cả hiện nay
Văn bản của Vinastas kiến nghị Cục Quản lý giá

Hiện nay có một nghịch lý là khi giá xăng dầu tăng, cước vận tải và giá cả nhiều mặt hàng hóa khác tăng theo. Nhưng từ đầu năm 2014 đến nay, trước tác động của giá cả xăng dầu thế giới, giá cả xăng dầu trong nước đã nhiều lần giảm, có đợt giảm sâu, nhưng giá cước vận tải chỉ giảm nhỏ giọt, nhiều đơn vị vận tải đến nay vẫn không giảm giá. Nhiều giá cả hàng hóa khác có liên quan cũng hầu như “dẫm chân” tại chỗ, thậm chí rục rịch tăng nhân dịp Tết.Là một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị Cục Quản lý giá có các giải pháp, biện pháp mạnh hơn để bảo đảm giá cước vận tải cũng như các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có liên quan phù hợp với diễn biến giá xăng dầu trong nước để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


VP Hội

Các bài viết khác