Trung ương Hội

Vinastas kỷ niệm 25 năm thành lập

8 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) là một tổ chức xã hội được thành lập từ năm 1988 nhằm mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Vinastas kỷ niệm 25 năm thành lập
Qua 25 năm hoạt động, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện tốt vai trò là đại diện của người tiêu dùng trong cả nước và bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Việc tổng kết chặng đường 25 năm không chỉ nhằm hệ thống hóa kết quả hoạt động trong 25 năm qua của Hội mà còn để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho thời gian tới, nhằm góp phần đưa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào cuộc sống, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tác động của kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng nước ta trên cả hai mặt thời cơ và thách thức.

Vinastas sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập tại Khách sạn Kim Liên số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời gian: Sáng 29/11/2013


Các bài viết khác