Trung ương Hội

Chủ đề ngày quyền người tiêu dùng Thế giới và Việt Nam

4 năm trước

Chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 là “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

Chủ đề ngày quyền người tiêu dùng Thế giới và Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7077/VPCP-KTTH ngày 25/8/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9701/KH-BCT ngày 12/10/2016 về “Tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017”, theo đó, chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 là “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. Chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2017 do Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là “Quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số”. Theo CI, hơn 3 tỷ người, tương đương 40% dân số thế giới đang trực tuyến, so với chỉ 1% trong năm 1995, cùng với tất cả các dự báo cho thấy con số này sẽ tiếp tục tăng. Năm 2014, CI cũng đã đưa ra chủ đề “ Quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số”. Ngày 16/1/2014, TW Hội cũng đã có công văn số 07/HTC&BVNTDVN gửi các Hội địa phương, các Tổ chức trực thuộc để hưởng ứng chủ đề này của CI.

Tại Việt Nam, đã xuất hiện Ngày mua sắm trực tuyến. Nhiều người tiêu dùng cũng đã tham gia mua sắm trực tuyến.

Từ tình hình trên cũng như thực tế Việt Nam, các Hội căn cứ vào chỉ đạo cụ thể của Bộ Công Thương tại Kế hoạch số 9701/KH-BCT ngày 12/10/2016 về “Tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017”, theo đó, chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 là “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các Hội có thể lồng ghép tuyên truyền chủ đề của CI, trong đó đi sâu vào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến.

 Đề nghị các Hội phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị hữu quan trên địa bàn tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế địa phương, góp phần vào việc đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở nước ta.

Tags: người tiêu dùng doanh nghiệp ngày quyền người tiêu dùng

Các bài viết khác