Tổ chức thành viên

Tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các hội viên mới

8 năm trước

Trong năm 2014, Câu Lạc bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long đã kết nạp thêm 80 hội viên mới.

Tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các hội viên mới
Để giúp cho các hội viên mới tìm hiểu và nắm vững những quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của người tiêu dùng được quy định trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sáng ngày 16/11/2014, Ban Chủ Nhiệm CLB đã tổ chức buổi tập huấn giới thiệu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.

Buổi tập huấn đã đạt được kết quả tốt đẹp với sự giúp đỡ của ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD Việt Nam đến giới thiệu về Luật trên.

Tại hội nghị, các hội viên còn được công ty Việt Liên đến giới thiệu về các sản phẩm của nông trại hữu cơ Tuệ Viên.
Các bài viết khác