Tổ chức thành viên

Bảo vệ người tiêu dùng bằng cơ chế giám sát mới

9 năm trước

 Sáng 27/5 Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại NTD phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp tin cậy vì NTD tổ chức hội thảo “Quyền của NTD, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Chương trình Doanh nghiệp tin cậy vì NTD”

Bảo vệ người tiêu dùng bằng cơ chế giám sát mới

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thiết thực, hiệu quả, lần đầu tiên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) ra mắt một chương trình: Doanh nghiệp tin cập vì người tiêu dùng. Đây cũng là một hình thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hữu hiệu.

Ông Phạm Bá Cứu, Ủy viên ban chấp hành Vinastas, Giám đốc CESCON cho biết các tiêu chí đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện hết sức gắt gao. Doanh nghiệp sau khi tham gia CLB doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng phải qua đánh giá đạt bốn chuẩn mực. Bốn chuẩn mực gồm chính sách kinh doanh, thông tin cho khách hàng, kinh doanh và chất lượng, và cuối cùng là nhân sự. Theo ông Cứu, các chuẩn mực cho bộ tiêu chí đánh giá này dựa vào Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật đo lường, Luật quảng cáo, luật bản quyền…

Tại buổi lễ này, ông Đoàn Phương, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng cho ba doanh nghiệp là Đức Huy, Mead Johnson, Saigonfoods.

Trước đấy, Hội cũng đã trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng như Công ty Sữa Vinamilk, Vissan, Habeco…
 

Các bài viết khác