Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu

 10/05/2013 |  3368

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 10/05/2013 |  6035

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số: 185/QĐ.UB ngày 19/01/2004 của UBND TỈnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem thêm
Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

 26/04/2013 |  3983

 Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An

 26/04/2013 |  3663

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 2297/QĐ-UB ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội BVQLNTD tỉnh Long An.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An

 26/04/2013 |  3796

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An được thành lập theo quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

 26/04/2013 |  3227

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên được thành theo Quyết định 2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

 17/04/2013 |  2617

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

 10/04/2013 |  4102

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau được thành lập theo quyết định số: 257/QĐ-CTUB ngày 28/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

 10/04/2013 |  3484

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số: 3744/2002/QD-UBND ngày 08/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

 10/04/2013 |  3648

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 28 tháng12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

 05/04/2013 |  3042

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số: 1018/UB ngày 2 tháng 11 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

 03/04/2013 |  2771

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-UB ngày 5/5/1997 của UBND tỉnh Yên Bái. 

Xem thêm